Byggindustrin

Används överallt för bygg- och anläggningsarbeten

Våra specialskum utjämnar på ett effektivt sätt den mekaniska påfrestningen och temperaturskillnaderna överallt där expansionsfogar och separationer behövs, samt minskar transmissionsljudet. I bostadssektorn ger våra specialskum den nödvändiga värmeisoleringen och bidrar därmed till hållbara och bättre bostäder. I samarbete med ansedda rörtillverkare ansvarar vi för förisoleringen av fjärrvärme-, värme- och sanitetsrör.

Några standardprodukter

För byggnadssektorn

 • U Extra Padding

  Optimalt skydd för tunga varor med en extra tjock botten som passar på många områden.

 • NOMA®PROTECT WARNING PROFILES

  — NOMA® PROTECT WARNING PROFILES with their signal colour warn of dangers and offer reliable impact protection with a high shock absorbing effect.
 • NOMA®PROTECT TEMPORARY PROTECTION 114×13/2m

  — Skyddar dörrkarmar och kanter vid flyttning, byggnation och renoveringsarbete.
 • NOMATEC® CONCRETE mats

  Används för att täcka ny betong, som isolering mot markfrost, värmeisolering, isolering av vatteledningar och för att undvika olika typer av värmeförluster. NOMATEC® Concrete-Mat är UV-beständig och klarar temperaturer på mellan -40° C och +90° C.
 • NOMATEC® SILL INSULATION

  Används som isolerande membran mellan grunden och syllen där det krävs lufttäthet och skydd mot kapillär fukt. NOMATEC® Sill Insulation finns med eller utan längsgående rillor som ger ökat skydd mot luftläckage.

   

Applikationer