Udržitelnost

“Plan for the future because that's where you are going to spend the rest of your life.” - Mark Twain

 

Co přesně máme na mysli, když hovoříme o „udržitelnosti“?

Ekonomické, sociálně odpovědné a ekologické chování jde v NMC ruku v ruce. To jsou tři principy, které tvoří to, čemu říkáme „model tří pilířů“ udržitelnosti. Jako rodinný podnik chceme zajistit, že zvládneme vše, co před nás budoucnost postaví. Spoléháme se na vyzkoušené a osvědčené hodnoty a výhledové myšlení, abychom si udrželi silnou ekonomickou pozici na cestě, která je před námi.

Rovněž dbáme na naši společenskou odpovědnost vůči našim zákazníkům, zaměstnancům a akcionářům. Pro budoucí generace, které máme stále v naší mysli, se soustředíme především na potřeby a přání všech zúčastněných stran.

Pomáháme při zajišťování udržitelného zmírňování dopadu změny klimatu a ochraně životního prostředí na několika úrovních současně.

 

 

NMC považuje zmírňování změny klimatu za stále se vyvíjející proces. Proto neustále pracujeme na další optimalizaci našich výrobků a výrobních procesů. Naším cílem je dosáhnout maximálního zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí CO2 na úplné minimum.

 

JAK PŘISPÍVÁME K OCHRANĚ KLIMATU

 

100 PROCENTNĚ RECYKLOVATELNÉ
Naše výrobky jsou vyrobeny výhradně z plně recyklovatelných, a tudíž ekologických plastů.


INVESTICE DO UDRŽITELNOSTI
Recyklované granule zpracováváme speciálními technologiemi tak, aby je bylo možné využít především ve vysoce citlivém výrobním procesu.

 

30 PROCENT RECYKLOVANÝCH SUROVIN
Neustále pracujeme na zvýšení recyklovaného obsahu. U většiny našich profilů je to již 30 %, v některých případech i více a trend je stoupající. Procento recyklace je testováno a certifikováno společností PolyCert Europe.


KOMPLETNÍ UZAVŘENÁ SMYČKA
Vyrábíme přísně v souladu s principem uzavřené smyčky. Téměř 100 % vnitřního plastového odpadu se recykluje zpět do výroby. Znovu a znovu.

Our new sustainability strategy
Stáhnout brožuru NOMAPACK ecological