Hållbarhet

”Planera för framtiden. Det är där du kommer att tillbringa resten av ditt liv.”  Mark Twain

Vad menar vi med ”hållbarhet”?

Här på NMC går ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar hand i hand. Det är dessa tre principer som utgör det vi kallar hållbarhetens ”tre pelare”. Vi vill som familjeföretag se till att vi kan hantera vad framtiden än har att erbjuda, och vi förlitar oss på beprövade och testade värderingar och framåtblickande reflektion för att upprätthålla vår starka ekonomiska ställning.

Vi är också medvetna om att vi har ett socialt ansvar gentemot våra kunder, vår personal och våra aktieägare. Med hänsyn till framtida generationer ligger vårt fokus i högsta grad på alla våra intressenters behov och önskningar.

Vi bidrar till att begränsa klimatförändringen på ett hållbart sätt och skydda miljön på flera nivåer samtidigt.

 

 

NMC ser begränsningen av klimatförändringen som en process som är under ständig utveckling. Det är därför vi arbetar för att hela tiden optimera våra produkter och tillverkningsprocesser. Vår ambition är att förbättra energieffektivitet maximalt och sänka utsläppen av koldioxid så mycket som möjligt.

 

VÅRT AKTIVA BIDRAG TILL KLIMATSKYDD

 

100 % ÅTERVINNINGSBART
Våra produkter är uteslutande framställda av helt återvinningsbara och därmed miljövänliga plaster.

 

INVESTERINGAR I HÅLLBARHET
Med hjälp av specialteknik och högsensitiva produktionsprocesser omvandlar vi återvunnet granulat till nya produkter.

 

30 % ÅTERVUNNA RÅVAROR
Vi arbetar ständigt med att uppnå en högre andel återvunnet material i våra produkter. För närvarande har nästan samtliga våra profiler minst 30% eller högre, och andelen ökar konstant. Andelen återvunnet material testas och certifieras av PolyCert Europe.

SLUTET KRETSLOPP
Vi tillämpar principen om ett slutet kretslopp så mycket som möjligt i vår produktion. Nästan 100 % av det plastavfall som uppkommer i vår fabrik återanvänds i produktionsprocessen. Om och om igen.

 

Our new sustainability strategy
Hàmta broschyr  NOMAPACK ecological