Hållbarhet

”Planera för framtiden. Det är där du kommer att tillbringa resten av ditt liv.”  Mark Twain

Vad menar vi med ”hållbarhet”?

Här på NMC går ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar hand i hand. Det är de tre principerna som utgör det vi kallar hållbarhetens ”tre pelare”. Vi vill som familjeföretag se till att vi kan hantera vad framtiden än har att erbjuda, och vi förlitar oss på prövade och testade värden och framåtblickande reflexion för att upprätthålla vår starka ekonomiska ställning.

Vi är också medvetna om att vi har ett socialt ansvar gentemot våra kunder, vår personal och våra aktieägare. Med hänsyn till framtida generationer ligger vårt fokus i högsta grad på alla våra intressenters behov och önskningar. Vi bidrar till att begränsa klimatförändringen på ett hållbart sätt och skydda miljön på flera nivåer samtidigt.

Vi satsar mycket på att utforma våra tillverkningsprocesser för att hushålla med värdefulla resurser. Historien visar att vi kontinuerligt har strävat efter att förbättra våra produkter. Redan 1988 gick vi över till en freonfri produktion och sedan slutade vi använda klorfluorkolväten. Det här gjorde oss till föregångare i vår industri. Vi passerade en milstolpe för att begränsa klimatförändringen när vi under 2016 ställde om tillverkningen av våra kvalitetsvarumärken CLIMAFLEX® och EXZENTROFLEX® till NMC NATUREFOAM®.

Istället för oljebaserad polyeten använder vi numera biopolyeten från sockerrör. Den här unika sammansättningen kompletteras med återvunnet material i förkonsumentfasen. Extra tillsatser bidrar till att förbättra aspekter som isoleringsvärden och brandskydd. Vi har helt övergett all råoljebaserad polyeten i tillverkningsprocessen för att hushålla med begränsade resurser.

NMC ser begränsningen av klimatförändringen som en process som är under ständig utveckling. Det är därför vi arbetar för att hela tiden optimera våra produkter och tillverkningsprocesser. Vår ambition är att förbättra energieffektivitet maximalt och sänka utsläppen av koldioxid så mycket som möjligt.

Ta reda på mer om vårt NMC NATUREFOAM®.

Hàmta broschyr  SUSTAINABILITY AT NMC