Medicinteknik

Komfort och säkerhet inom det medicinska området

Känsliga varor av hög kvalitet skyddas och förpackas effektivt för säker transport till slutkunden. Skräddarsydda lösningar används även för rullstolar, duschstolar och räddningsmattor.

Some standard products

Suitable for the medical technology sector

 • System Antistatic

  — För elektriska installationer där elektrostatisk laddning bör undvikas. Kan beställas vid förfrågan.
 • System

  — Särskilt lämplig för känsliga artiklar t.ex. medicinska eller högteknologiska produkter. Passar även perfekt för ramtillverkare.
 • NOMATEC® Floating rescue slide

  — Den här nya typen av räddningsflotte utvecklades för att användas av räddningstjänster och gränsvakter och även ombord på fartyg och stora båtar. Flotten provades under marina förhållanden med en våghöjd på en meter. Flotten klarade sig bra och räddningspatrullen kunde arbeta utan risk eftersom flotten skapade en lämplig buffertzon mellan dem och den kraftigt gungande båten. Lämplig för hårda marina förhållanden, vatten, is och gyttja.
 • NOMATEC® Plank

  — Materialets extremt stötdämpande egenskaper ger ett effektivt skydd mot stötar. NOMATEC® Plank är ett bra val och skyddar din produkt på ett optimalt sätt.
 • NOMA®PROTECT WARNING PROFILES

  — NOMA® PROTECT WARNING PROFILES with their signal colour warn of dangers and offer reliable impact protection with a high shock absorbing effect.

Applikationer