Kvalitet

Det är viktigt för oss att säkerställa en jämn kvalitet på alla områden vilket garanteras av internationella kvalitetscertifikat. Kvaliteten övervakas under hela processen. Produkter och processer övervakas kontinuerligt från produktutvecklingen, inköp av råmaterial och själva tillverkningen till logistiken. Kvalitetsstandarder har fastställts för lagerhållning och leveranser, kundservice och företagets eget interna system för kvalitetsstyrning. Allt detta understöds av kvalitetsdirektiv och inspektionsrutiner som måste följas strikt. Tack vare de slutna processerna och höga kvalitetskrav kan vi ge garantier som ökar förtroendet för oss och gör att kunderna blir nöjda.