Funktioner

Högpresterande skummaterial med mångfasetterade egenskaper

Isolering

ISOLERING FÖR ALLA TILLÄMPNINGAR

Det värme- och ljudisoleringvärdet gör att skumkomponenterna från NMC kan användas på alla områden från väg- och vattenbyggnad till medicinska tillämpningar och transport. NMC har specifika tillämpningar för alla sektorer.

Tätning

Tätningslister

Varje typ av list kräver en lämplig tätning. NMC gör tätningsmaterial framför allt mot fukt och buller som kan användas för hus- och vägbyggnad, bilsektorn, järnvägar och broar.

Ljudisolering

Förebygga och skydda mot buller

Våra produkter bidrar till en tystare och mindre stressande miljö. Höga absorptionsvärden uppnås för struktur- och luftburet buller. De används inom järnvägstransport, flygplats- och vägtransport, som skiljeväggar, klapperskydd, isolering eller väggbeklädnad.

Skydd

För transport, bearbetning och lagring

Våra lösningar ger permanent skydd mot vibrationer och stötar för personer och känsliga varor. Skumprodukterna från NMC ger säkerhet (i hjälmar, dynor eller hoppmattor), skyddar stänger och räcken samt föremål och skarvar för att förebygga skador.

Stoppning

Komfort tack vare god anpassningsförmåga

Skumprodukterna från NMC är perfekta för alla sorters stoppningar, från sitsar till ergonomiska madrasser, barnbilstolar och gymnastikmattor. Specialskummet produceras och anpassas till den färdiga produkten för att garantera optimal komfort.

Lätt

En lätt fast struktur

Våra skydds- och förpackningsprofiler är fjäderlätta, sparar plats och därmed transportkostnader. Våra skumlösningar kan användas framför allt som strukturskum i transportindustrin och husvagnar och som byggnadsmaterial i trähus.

Flytande

Kan användas i alla vatten

Våra lätta, stabila och framför allt kemiskt neutrala skummaterial kan användas på ett miljövänligt sätt i alla sektorer där polymermaterialets höga flytbarhet är viktigt.