Användningsområden

Högpresterande skummaterial används i alla sektorer

Skumprodukterna från NMC ger ett tillförlitligt skydd och kan tas bort helt efter användningen.
Dessutom kan våra lösningar lätt integreras i befintlig löpande band produktion.
Med andra ord ger de högsta skydd och en garanterad kvalitet från tillverkningen till leveransen till slutkunden.